Sök frågor och kategorier

Hur högt är ett vindkraftverk...

Höjden på vindkraftverk varierar lite beroende på fläktbladens storlek. Generellt sett får man bäst effekt om höjden är tre gånger fläktbladens diameter och de flesta vindkraftverk är kring 80-100 meter höga.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng

Bookmark and Share

Skriv en kommentar

[X] Stäng formuläret