Sök frågor och kategorier

Kategori – tumör

Vad är skillnaden med cancer och tumör?

En tumör är en vävnadsbildning i kroppen som uppstår utan någon egentlig förklaring. När en sådan vävnadsbildning växer och sprider sig kallas sjukdomen för cancer. Det är alltså tumören som orsakar cancer. En tumör behöver dock inte resultera cancer, ett exempel är leverfläckar.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 9 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad är metastaser?

Metastaser kallas dottertumörer. Där en allvarlig del av cancer. Det är metastaser och annan spridning av tumören som kan göra den livshotande. Om inga metastaser uppstod skulle de flesta patienter kunna botas genom att den ursprungliga tumören opereras eller strålas bort.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 7 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Kan man få tumörer på skelettet?

Ja, man kan ha både benigna, godartade, och maligna, elakartade tumörer i skelettet. Sarkom är ett samlingsnamn för elakartade tumörer i skelettet.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 4 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad är det för skillnad på en godartad och en elakartad hjärntumör? Jag kände en som dog av en godartad hjärntumör och känner en som blivit frisk från en elakartad.

Skillnaden mellan god och elakartade tumörer är att de godartade inte ger upphov till metastaser. Elakartade tumörer är ofta svårare att operera bort än godartade då de växer snabbare och blandar sig mer med hjärnvävnaden. En metastas är om tumören ahr spridit sig och bildat en ny tumör på att annat organ.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 3 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad är cytostatika

Kemoterapi, cytostatika, cellgifter, är läkemedelsbehandling mot cancer som ospecifikt slår mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt, och framförallt tumörceller kommer att gå in i programmerad celldöd vilket bromsar tumörens tillväxt. Kemoterapi används vid många tumörsjukdomar, bland annat som behandling efter och före kirurgi, för att döda de cancerceller som inte kan avlägsnas operativt.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad är kemoterapi ?

Kemoterapi, cytostatika, cellgifter, är läkemedelsbehandling mot cancer som ospecifikt slår mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt, och framförallt tumörceller kommer att gå in i programmerad celldöd vilket bromsar tumörens tillväxt. Kemoterapi används vid många tumörsjukdomar, bland annat som behandling efter och före kirurgi, för att döda de cancerceller som inte kan avlägsnas operativt.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Måste man opererar bort en tumör?

Nej, en tumör är en vävnadsbildning som inte har någon funktion, det kan alltså vara ett födelsemärke. Det är när tumören växer och sprider sig som man använder begreppet cancer, och då är det i de flesta fallen, vid enskilda tumörer, nödvändigt med operation eftersom den annars sprider sig. Kemoterapi med cellgifter är effektivaste behandlingen mot leukemi och annan spridd cancer.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Det finns en fotbolls spelare som heter jens slohtt som fick en tumör på sin testikeln. Jag undrar om jag kan ha fått en tumör på testikeln

118100 tycker att du ska gå till en läkare för att se om du har fått testikelcancer då du i så fall måste få behandling. Det är väldigt svårt att avgöra själv om man har cancer och är därför bäst att alltid gå till läkare vid misstanke.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad innehåller ett tumör?

En tumör består nästan enbart av celler som an någon anledning blivit skadade och delar sig i hög hastighet.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad är neoroblastom?

Neuroblastom är en form av tumör som drabbar barn. Cancern startar i nerver eller binjurar.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur ser pineoblastom ut i struktur o är tumören lättblödande?

Den mest maligna formen av tumör som utgår från pineocyterna. Den är mycket cellrik tumör liksom andra embryonala tumörer och primitiv neuroectodermala tumörer(PNET). Den växer ofta snabbt och strålning och cytostaika rekommenderas som behandling.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Varför tar svulsen över?

Svulst är en knöl eller ansvällning på organism och den är oftast skadlig eller sjuklig. Ett exempel på svulst är tumör, cancer tumör. "Svulsen" tar över eftersom cancer, överlag, idag är obotligt. Mvh 118 100

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Varför används cellgifter och strålning när tumörer är ofarliga?

Tyvärr är det inte så att alla tumörer är ofarliga eftersom med vissa tumörer kommer det cancer. Har man tur så är den så kallade tumören bara en fettknöl.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad kallas cancerceller i äggstockarna?

118100 förstår inte riktigt din fråga, men cancerceller i äggstockarna kallas inte något speciellt, om det inte är tumör du menar. God fortsättning!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vilka är prognoserna om man har pineoblastom. Symptom? Behandling?

Pineoblastom är en väldigt malign, elakartat hjärntumör och prognoserna ser därför inte allt för ljusa ut. Tumören sitter mitt i hjärnan och är därför svår att operera bort. Tumören behandlas med strålning och cytostatika (kemoterepi). Symptom på tumören är hydrocefalus (vattenskalle) som kan ge trötthet, huvudvärk, gångsvårigheter och inkontinens.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share
  • 1