Sök frågor och kategorier

Vid vilken temperatur fryser vatten fortast?

Ju kallare det är, desto fortare fryser vattnet. Den kallaste temperaturen som går att uppnå är den så kallade absoluta nollpunkten som är -273,15 grader celsius eller noll kelvin. Detta är alltså den temperatur som får vattnet att frysa fortast.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned -6 poäng

Bookmark and Share

Skriv en kommentar

[X] Stäng formuläret