Sök frågor och kategorier

Kategori – samband

Vad betyder "mes" i mesost?

Ordet mes som förkommer i samband med messmör och mesost har ingenting med fega personer att göra utan kommer från en av ingredienserna som är mese. Detta är då en restprodukt som blir över vid ystning av ost.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad finns det för samband mellan mutation och cancer?

Cancer orsakas av mutationer därav sambandet. En viss mängd mutationer är naturligt och ofrånkomligt. Kopieringen av vårt DNA är till sin natur inte perfekt. Tänker man efter lite inser man att om det inte vore så, så skulle livet aldrig ha utvecklats vidare från de första enkla bakterieliknande livsformerna. Slumpen är således den viktigaste "orsaken" till cancer.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Är det farligt att dricka hostmedicin bromhexin i samband med vin?

Det är inget på bipacksedeln till bromhexin som avråder från drickande av alkohol i samband med behandling. Om du är orolig över din hälsa bör du alltid kontakta sjukvårdsupplysningen på 1177 eller din vårdcentral.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Kan sperma komma in i urinblåsan om man kniper hårt nog när man får utlösning?

Det stämmer att sperma kan komma in i urinblåsan. Urinblåsan har två slutarmuskler, om en av dessa av någon anledning inte fungerar kan sperma ta sig upp i urinblåsan i samband med ejakulation.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad betyder CV i samband med att man söker nytt arbete?

Förkortningen CV står för "Curriculum vitae" som är latin och betyder "levnadsbana, livslopp". Ett CV är en sammanställning av erfarenheter och livssituation. Ha en bra kväll!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

kan man blöda i samband med ägglossningen?

Ja man kan blöda i samband med ägglossning. Många förknippar det med mens men blir orolig när man inte blöder som man gör när man har mens. Detta är inte allt för ovanligt men om det känns konstigt tycker 118100 att du ska uppsöka en gynekolog eller en sjuksköterska. Det är nog ingen fara, ha en fortsatt trevlig dag önskar 118100!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Ja men är chi 2 SAMMA SAK som korrelationer?

Nej Chitvåfördelning är inte samma sak som korrelation. Korrelation är ett begrepp inom statistik som anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler. Det kallas även korrelationskoefficient, eller bivariat analys. De är dock nära besläktade, chitvåfördelning är en täthetsfunktion som beskriver var mellan två variabler det är mest sannolikt att ett värde återfinns medan korrelation beskriver på vilket sätt två variabler har ett samband.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad betyder nonsuperimposeable?

Ordet Superimposeable betyder att placera/fästa någonting på eller över någonting annat. Nonsuperimposeable är därför motsatsen att just detta inte går att utföra. Denna term används främst i samband med molekylstrukturer och deras så kallade höger- och vänsterhänthet. Precis som våra egna händer är de inte exakt identiska med varandra, samma gäller för molekyler, då är de alltså nonsuperimposeable, ej identiska med sin respektive spegelbild.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Kan man få hjärnskada och personlighetsförändringar efter haft syfilis?

Det finns samband mellan syfilis, hjärnskador och personlighetsförändringar men det är väldigt väldigt ovanligt att man skulle drabbas av hjärnskador eller personlighetsförändring, och det inträffar i princip inte i modern tid. Syfilis ska dock alltid behandlas!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur fungerar pythagoras sats?

Pythagoras sats är som följer: Kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna. Pythagoras sats anger sambandet mellan sidorna i en rätvinklig triangel. Sats formulerades av den grekiska matematikern Pythagoras. Ha en bra dag!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Varför heter de "Walk of shame" man har ju fått ligga?

Orsaken till att det har kommit att kallas för "Walk of Shame" är just att man ibland kan ha gjort någonting som man i efterhand ångrar, ofta i samband med lite mycket berusningsmedel. Men 118100 tycker inte alls att man bör skämmas för det!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur och när uppkom uttrycket "ågren"? tex "vilken ågren jag har"

Uttrycket "Att ha Ågren" används oftast i samband med baksmälla. Uttrycket härstammar från Hans-Olov Ågren (1935-1987), han doktorerade om just ämnet baksmälla. Hans doktorsavhandling kom redan 1959 och betraktades som banbrytande.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vilka var mahatma gandhis negativa sidor? Nämn två!

Mahatma Gandhi var en hyllad Indisk politiker, advokat och andlig ledare. Kritiken Gandhi fick utstå handlade till största del om hans negativa inställning till användandet av våld i samband med Indiens självständighetssträvande.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur lyder Pytadorassats

Pythagoras sats är som följer. Kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna. Pythagoras sats anger sambandet mellan sidorna i en rätvinklig triangel. Formeln är a2+b2=c2 (där tvåorna är upphöjda).

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Finns det ngt som heter Aphte i samband med munvård ? Finns bot ?

En svampinfektion kallad Candida kan ge blåsor, små sår och vita små beläggningar i munnen. De vita beläggningarna är det som ibland kallas för "aphte". Detta kan behandlas med myrrha och rathania (örter). Ha en bra dag!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Har någon friidrottare dött i samband med en större gala eller OS?

Totalt så har 7 idrottare dött i samband med OS då de utövat sin sport. Av dessa så är 2 från sommar-OS och resterande från vinter-OS. Några dödsfall i samband med andra större galor och liknande lyckas vi inte finna.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad är sambandet mellan kast, ko och karma inom hinduismen?

Kast och karma är två begrepp som förekommer inom hinduismen. Karma definieras som summan av en persons handlingar. Denna bestämmer till vad personen kommer att återfödas som, och därmed vilket kast (ett slags samhällsklass) denne kommer att tillhöra. Inom hinduismen betraktas kor som heliga och de är därför förbjudna att slakta.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Har tjim i tjo o tjim någontin med engelska ordet chimney att göra?

118100 kan inte hitta några samband emellan tjo och tjim och det engelska ordet chimney. Vi skulle dock kunna tänka oss att det ändå finns någon slags koppling, en skorsten kan ju föra ett väldigt oväsen och tjim står ju för just högt ljud så visst kan det finnas samband långt tillbaka i tiden men vi kan inte direkt se det.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Kan det komma ett eldklot när det åskar ur elutaget

En klotblixt eller kulblixt är en fritt svävande och tämligen klotrund företeelse med ibland flera sekunders livstid som sällsynt uppträder i samband med åskväder, alltså vid elektriska urladdningar från åskmoln. Huruvida dessa kan uppstå och komma ut ur elutag är omstritt men vissa hävdar att det faktiskt kan ske.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Under den franska revolutionen, vad var sambandet mellan slagen vid leipzig och waterloo?

Slaget vid Waterloo ägde rum den 18 juni 1815. Det var den franske kejsare Napoleon som stred mot Storbritannien, Preussen, Hannover Braunschweig och Nederländerna. Två år innan stred Napoleon mot Britterna, Preussen och Österrikiska trupper. Sambandet mellan dessa slag är att Napoleon förlorade båda gångerna.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share