Sök frågor och kategorier

Kategori – polisanmälan offentlig

Vad krävs för att få ett tillstånd för offentlig tillställning? Och är det ett permanent tillstånd?

Vid anmälan om en offentlig tillställning behövs: en ifylld anmälan om allmänna sammankomster på allmänna platser. Polisen kan vid behov också kräva andra utredningar, t.ex. samtycke av den som äger eller innehar platsen för sammankomsten, samt utredningar för anmälningar, tillstånd eller andra åtgärder som förutsätts i annan lagstiftning. Polisen kan också kräva utredning om att det finns en ansvarsförsäkring. Tillståndet är inte permanent.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Om man ansöker om tillstånd för offentlig tillställning måste man då uppge för vad?

ja, du måste anmäla för vad anmälan sker. Vid anmälan behövs: en ifylld anmälan om allmänna sammankomster på allmänna platser. Polisen kan vid behov också kräva andra utredningar, t.ex. samtycke av den som äger eller innehar platsen för sammankomsten, samt utredningar för anmälningar, tillstånd eller andra åtgärder som förutsätts i annan lagstiftning. Polisen kan också kräva utredning om att det finns en ansvarsförsäkring.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Är polis anmälningar från privat personer offentliga handlingar? I så fall ... har någon sopa-skådis blivit anmäld för något han/hon gjort i någon serie?

En polisanmälan är en offentlig handling, och du kan som privatperson begära att få se om det finns en anmälan mot dig själv eller mot någon annan hos din lokala polisstation. 118100 kan inte finna någon polisanmälan gjord mot någon skådespelare för något som denne gjort i en serie.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Om jag är anmäld för en sak hos polisen, och en annan person gör en liknande anmälan, mot mig. Är det rätt att den andra personen får veta att jag är anmäld innan? Trots att jag inte ännu är kontaktad av polisen?

Polisen lämnar av integritetsskäl inte ut uppgifter om den åtalade till den person som lämnat in anmälan. Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret tillhör inte kategorin offentliga handlingar, vilket innebär att privatpersoner ej kan söka utdrag ur detta.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Kan man fråga polisen om man blivit polisanmäld även om förundersökningen inte är inledd?

Polisanmälan är en offentlig handling så den kan vem som hellst ta del av, kontakta Polisen på 11414 för ytterligar einfo.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned -2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share
  • 1