Sök frågor och kategorier

Kategori – myggor

Hur många gånger sticker en mygga en och samma person?

En mygga kan sticka upp till fyra personer på en minut. Det är endast honorna som suger blod, som de behöver för att kunna lägga ägg. De identifierar sina "byten" genom utsöndrad koldioxid. Frågan om hur många gånger en och samma mygga kan sticka en människa har inte blivit så ingående undersökt då myggorna är svåridentifierade.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 13 poäng, 1 kommentarer

Bookmark and Share

Hur länge lever en mygga? Bor dom ihop med andra myggor?

En mygga kan endast bli 4-8 veckor gammalt. Myggan lever inte direkt med andra djur, utan flyger runt lite som de själva vill. De fortplantar sig, och lägger ägg för att sedan dö. Visste du att det kan dröja flera månader innan ett myggägg kläcks?

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 10 poäng, 4 kommentarer

Bookmark and Share

Om en mygga sticker en människa som har aids, får myggan aids då?Kan aids smitta via en mygga?

Om en mygga sticker en människa med aids, så får inte myggan aids och det sprids alltså inte vidare via myggor. Du kan lugnt vara ute i sommar och njuta av solen utan denna rädsla!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 10 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur många myggor krävs det för att suga allt blod ur en människa?

Eftersom att en mygga suger i sig ungefär 1 kubikmillimeter blod och människokroppne innehåller omkring 5 liter krävs det 5000000 myggor för att suga allt blod ur en människa.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 7 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vart tar myggen vägen när det regnar?

Regn är inte så tätt man kan tro. Att en mygga ska bli träffad av en regndroppe är inte så stor. Dessutom skapar regndroppar en liten tryckvåg under sig, vilket gör att myggan trycks undan om en regndroppe skulle falla rakt på den. Med andra ord tar inte myggan vägen någonstans alls.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 7 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Har myggor öron?

Myggor har inte öron per definition men däremot fungerar deras hörsel med hjälp av antenner . Dessa fångar upp akustik och vibrationer och skapar sedan ett intryck hos myggan. 118100 väljer att inte kalla antennerna för öron och således tycker vi att myggor inte har några öron

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 6 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur många tänder har en mygga?

En myggas tänder sitter längst ut på snabeln och används för att såga sig genom huden och komma åt blodet hos sitt offer. Det genomsnittliga antalet tänder hos myggor är 47 men det varierar bland de 33 000 olika sorters myggor som finns i världen.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 6 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Varför surrar myggor?

Myggor surrar inte, det är bara ett ljud som deras vingar framkallar. Vingarna rör sig otroligt snabbt för att myggen ska hålla sig uppe och det blir då att låta som ett "surr". Mvh 118 100

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 6 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad gör myggan med blodet efter dom ha sugit i sig det ?

Myggan behöver proteinet i blodet för att äggen skall utveklas. Det är med andra ord endast hon-myggorna som suger blod. Efter att myggan sugit blodet så lägger den sina ägg. Ha en bra dag!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 6 poäng, 1 kommentarer

Bookmark and Share

Har myggor tänder

En myggas tänder sitter längst ut på snabeln och används för att såga sig genom huden och komma åt blodet. Det genomsnittliga antalet tänder hos myggor är 47 men det varierar bland de 33000 olika sorters myggor som finns i världen.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Finns det fler myggor än människor?

Ja, det finns fler myggor än människor. Det finns ungefär 33 000 arter av myggor i världen. I Sverige finns 2250 olika myggarter. En mygghona kan lägga upp till 1400 ägg under sin livstid.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned -2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share
  • 1