Sök frågor och kategorier

Kategori – mineraler

Vad är densiteten för granit i kg/dm3

Granit har en densitet på cirka 2,75 kg/dm3, men denna siffra kan variera en aning beroende på hur mineralet bildats. Ha en bra dag!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 4 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad är mineraljord?

Mineraljord är det understa skiktet i naturlig mark. Den består av eroderat mineral, och är nästan helt opåverkad av de andra skikten. Mvh 118100

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Uad är smältpunkten för granit?

Granit har ingen specifik smältpunkt eftersom den består av flera olika kiseldioxirika mineraler med olika smältpunkt. Bl a mineralen kvarts (SiO2) förekommer i granit och den har smältpunkten 1720 grader Celsius.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad är mineralämnen?

Mineraler är en grupp fasta oorganiska ämnen, naturligt förekommande i naturen. Det finns cirka 4 000 mineraler och många är viktiga för människan, t.ex. kalcium, magnesium, järn, zink, jod m.fl.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Barrträden utanför köksfönstret blir allt gulare med åren. Vad beror det på?

Om ett barrträd blivit något gult, så beror det på att trädet inte har till gång till alla mineraler den behöver. T.ex. kalium.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vilka mineral ingår i granit

Det är kiseldioxidrika mineraler i Granit. t.ex fältspat, kvarts. Och även mindre mängder av glimmer, hornblände och pyroxen.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vilken motorolja är bäst till en 2takts cross, 15w 40 mineral eller 10x 40 mineral? Och vad är skillnaden mellan de nämnda?

Skillnaden mellan de olika motoroljorna är deras tjockhet. Du kan använda 10W-40 mineral i en tvåtakts crossmotor.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur definieras en mineral

En mineral är ett grundämne eller en kemisk förening som är uppbyggt av kristaller. De har fast form och är oorganiska. Man har upptäckt ungefär 4 000 olika mineraler på jordens yta, men bara runt 30 av dem är vanligt förekommande. Glimmer, kvarts och fältspat är de allra vanligaste. Många mineraler bildar olika bergarter och kallas malm när det innehåller så mycket metall att den kan uvinnas.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vilken är den längsta gatan i sundsvall?

Generellt sett kan man säga att det mineral du mister och saknar mest när du dricker alkohol är salter. Övriga mineraler som tar stryk av alkohol är bl.a. kalium, fosfor, kalcium, magnesium, järn, zink och selenium. Ursäkta vårt sena svar!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vilka fem mineraler utvinns mest i Kongo?

Coltan, diamanter, koppar, kobolt och guld är de fem största mineralresurserna i Kongo-Kinshasa. Ofta stjäls mineralerna och smugglas ut ur landet och säljs dyrt till övriga världen.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad betyder diabas?

Diabas är en mörk bergart och huvudmineralen i diabas är plagioklas.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur långt är det från årjäng till dannemora?

Avståndet mellan Årjäng och Dannemora är 422,8 km. Ha en bra dag!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur delas mineralpartiklarna in i en jord?

Jord består av väldigt små mineralpartiklar som är organiserad för att skydda jorden.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad kallas en som kan mycket om mineraler och liknande?

Geolog kallas den som har stor kunskap inom ämnet mineraler; geologi.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Mineraler kan delas in i 4 olika grupper, vilka är det?

De fyra grupper mineral kan delas in i är: Grundämnen, Oxider & Hydroxider, Metallsulfider och till sist Salter. Det finns dock många sätt att dela in mineraler. Ha en trevlig dag.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Är mineral ett annat ord för bergart?

På sätt och vis är mineral ett annat ord för bergart, men ändå inte. En bergart består av en kombination av en eller flera mineral som tillsammans bildar den aktuella bergarten.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

I vilka affärer finns I.D mineral make-up?

I.D Bare Mineral Makeup kan du köpa bland annat hos Parelle. Dock vet inte 118100 var du befinner dig, så då blir det svårt att skicka med en adress. Ha en fortsatt trevlig dag!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Är järn mineral eller material?

Järn är ett vanligt förekommande metalliskt grundämne som ofta förekommer i kristallform och då är en mineral eftersom det inte är stabilt utan lätt reagerar med andra ämnen.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

HEJ!! Vad är stoft????

Stoft är finfördelade partiklar (ofta av mineral men kan i princip vara vad som helst). Som inte är tillräckligt lätta för att kunna sväva i luften som damm. Ha en bra dag.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vilket är det bästa mineral-makeup tipset?

118100 rekommendetar i.d. bareMinerals om du vill ha mineral make-up som har hög kvalité och ger ett mycket naturligt och snyggt reslutat. Ha en fortsatt trevlig dag.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share