Sök frågor och kategorier

Vad är landsting för något?

Landsting är i Sverige en sekundärkommun som har hand om den kommunala självstyrelsen i ett län. Landstinget leds av en folkvald församling, landstingsfullmäktige. Det finns idag 20 landsting. Landsting finns i samtliga län utom Gotland, som består av endast en kommun. I Västra Götalands län och Skåne län har landstingen fått utökade uppgifter och kallas vanligen regioner. Landstingsindelningen beslutas av regeringen. Landstingen har kommunal beskattningsrätt och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand Hälso- och sjukvården men också kultur, lokaltrafik och regionplanering.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 18 poäng

Bookmark and Share

Skriv en kommentar

[X] Stäng formuläret