Sök frågor och kategorier

Var ska jag vända mig för att få gravationsbevis? Vad innebär nyttjanderätt? Vad är det servitut? Vilka 3 köpehandlingar är brukliga vid fastighetsaffärer?

Gravationsbevis skrivs av inskrivningsmyndigheten. Nyttjanderätt och servitut innebär att man har rätt att nyttja något som till hör en annan persons egendom. Tre handlingar som nödvändiga vid fastighetsaffärer är köpekontrakt, köpebrev och likvidavräkning. Ha en bra dag!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng

Bookmark and Share

Skriv en kommentar

[X] Stäng formuläret