Sök frågor och kategorier

Vad är skillnaden mellan etik och moral?

Etik är det regelverk vi som individer, organisationer och samhälle, sätter upp som riktlinje och ideal för hur vi skall bete oss i samhället. Etik kallas ofta för moralfilosofi. Moral är det sätt som vi de facto beter oss på, som individer, organisationer och företag. Så enkelt kan man säga att etik är "regler" för hur vi ska vara, och moralen är vår bedömning av dessa regler.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 42 poäng

Bookmark and Share

Skriv en kommentar

[X] Stäng formuläret