Sök frågor och kategorier

Kategori – en dag som buddhist

Vilken är den mest utbredda religonen i japan?

De officiella siffrorna för religionen i Japan ser ut som följer: 54 procent är shintoister, 40 procent är buddhister, 0,7 procent är kristna och 4,7 procent uppger andra trostillhörigheter, exempelvis shamanism.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad kallas munkarna i srilanka ?

Munkarna i Sri Lanka brukar man inte kalla för något speciellt mer än buddhistmunkar. Ha en trevlig natt!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur stavas Buddhistmunk?

Buddhistmunk stavas just Buddhistmunk. Ha en fortsatt trevlig kväll.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Har thailänska munkar kalsonger under dräkten?

Det finns två typer av buddhistmunkar i Thailand och de bär en orange respektive brun klädedräkt. Någon riktlinje för underkläder tycks inte förekomma och 118100 tror att majoriteten av buddhistmunkarna bär någon form av underkläder.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vilken religon har nordkorea ?

Ca 12,9% av Nordkoreas befolkning är anhängare av chondoismen. Annars är många buddhister och konfucianister, det finns också en inhemsk schamanistisk tradition. Ha en fortsatt trevlig dag!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad har buddister och hinduer för syn på manlig omskärelse och varför?

118100 tror att hinduer och buddhister har olika syn på omskärelse från person till person. Om en buddhist eller en hindu omskär sig så är det inte av religiösa skäl utan hygieniska eller andra. 118100 kan inte dra alla över ett streck eftersom det skiljer sig väldigt mycket i människors åsikter. Ha en bra dag!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur blir man buddist? Kan dom gifta sig i kyrka?

För att bli Buddhist är det bra att sätta sig in i religionen, genom att läsa mycket böcker. Buddhister får gifta sig i kyrkan om de gifter sig men en partner som är medlem i svenska kyrkan. Ett tips om du vill lära dig mer är att du går på en introduktion på Stockholms buddhistcenter. Det kostar inget, och du behöver inte föranmäla dig. Se vbv.se för mer information.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur stor del (i procent eller bråkform) av alla jordens människor utgörs av buddhister?

Det finns uppskattningsvis 400 miljoner anhängare av buddhister världen över. Jorden beräknas ha en befolkning på 6,8 miljarder människor. Detta innebär att ungefär 5,9 % av alla jordens människor är buddhister. Ha en fortsatt bra natt!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Finns det flest hinduister eller budhister i asien?

Det finns fler hinduister än buddhister i Asien. Det uppskattas finnas ca 870 047 346 anhängare av Hinduism och 378 809 103 anhängare av Buddhism.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur ofta firar buddhister högmässa?

Buddhister ber och mediterar ofta hemma, men de besöker även tempel vid högtider eller fullmåne.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad betyder exakt buddhisternas böne fras:Namio ho rengej kyo?och hur stavas det?:-).Vet att det uttalas ungefär sådär bara.

Nam myoho renge kyo är vad buddhisterna mässar. Det betyder ungefär att Vi människor föds in i denna värld, lever och mognar, vi kommer att dö för att sedan uppleva någon annan plats som ännu är okänd. Ha en trevlig kväll!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned -1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur lyder den buddhistiska munk bekännelsen?

Vi tror du menar de tre tillflykterna som är den bekännelse man uttalar när man vill bekänna sig som buddhist officiellt. De lyder: "Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami" vilket betyder: "Jag tar min tillflykt till Buddha, jag tar min tillflykt till Dhamma, jag tar min tillflykt till Sangha". Ha en fortsatt trevlig dag!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned -1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Hur är det att födas in i buddhismen, att leva i den och vad händer när man dör?

Att födas in i buddhismen tror vi är som att födas in i många religioner amn tar till sig den utan att kanske ifrågaställa allt för mycket men det är noginga problem att leva som buddhist. Vad som händer när man dör är lika för alla så det är inget speciellt för buddhister.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned -1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vilka fyra ädla sanningar tror en buddhist på?

Buddhismens fyra berömda sanningar är i korrekt ordning: sanningen om lidandet, sanningen om lidandet, sanningen om lidandets slut samt sanningen om vägen mot lidandets slut.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned -1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Kan man vara munk i svenska kyrkan?

För att vara munk måste man vara Katolik eller buddhist eller en annan religion med klostertradition. Sedan avger du klosterlöftenför att bli munk.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned -1 poäng, 1 kommentarer

Bookmark and Share
  • 1