Sök frågor och kategorier

Kategori – dyslexi se

Dyslexi för bokståver, ? för samma prnblem men med siffror..

När man har svårt för siffror så kallas det för dyskalkyli. Man kan säga att det är motsvarigheten till dyslexi när det gäller bokstäver. Vi önskar en trevlig kväll!

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Varför är dyslexi ett så svårstavat ord?

118 100 tror att det beror på att det innehåller bokstaven x som uttalas ks. Dyslexi har ingenting med inteligensnivån att göra. Ha det gott.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 1 kommentarer

Bookmark and Share

Hur blir man av med en so lärare som inte kan lära ut och som har dyslexi?

Det finns inget som säger att en person med dyslexi är en sämre lärare än en person som inte har dyslexi. Om läraren dock är dålig på att lära ut av andra skäl kan man påtala detta för rektorn så att denne kan utvärdera situationen.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vad heter motsvarigeten till dyslexi, när det gäller siffror?

När man har svårt för siffror så kallas det för dyskalkyli. Man kan säga att det är motsvarigheten till dyslexi när det gäller bokstäver.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned 0 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Vem kom på ordet dyslexi och varför just det, till just den sjukdomen?

Dyslexi kommer från latinets lexem som betyder ord och prefixet dys som betyder svårighet. Dyslexi betyder därmed ordsvårighet.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned -1 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share

Är dyslexi ett synfel?

Dyslexi har ingenting med intelligensnivå eller synen att göra. Dyslexi beror på en störning i vissa språkliga funktioner i hjärnan som hindrar automatisering av ordavkodningen.

Betygsätt svaret Rösta upp Rösta ned -2 poäng, 0 kommentarer

Bookmark and Share
  • 1